Hizmetler

Hizmetlerimiz!


Kurulum ve Devreye Alma

CCTV kurulum ve devreye alma hizmetleri, kapalı devre televizyon sistemlerinin kurulum sürecini içeren bir dizi hizmeti ifade eder...

Periyodik Bakım

Zayıf akım sistemleri periyodik bakım hizmetleri, güvenlik, iletişim ve ağ sistemleri gibi zayıf akım tabanlı sistemlerin düzenli...

Mühendislik ve Projelendirme

Zayıf akım sistemlerinde mühendislik ve projelendirme süreci, sistem ihtiyaçlarının belirlenmesi, tasarımın yapılması...

Sistem Entegresyonu

Zayıf akım sistemleri sistem entegrasyonu, farklı zayıf akım sistemlerinin bir araya getirilerek tek bir bütün halinde...

Danışmanlık Hizmetleri

IP video ve zayıf akım danışmanlığı, müşterilere IP tabanlı video gözetim sistemleri ve genel olarak zayıf akım...